FAQ

Wat doet Weforsea en wat maakt het bijzonder?

Weforsea legt de verbinding tussen degene die kapitaal nodig zijn voor hun projecten en de investeerders.
Daarbij heeft Weforsea een begeleidende rol voor beide partijen en Weforsea zorgt er voor dat alles administratief bijgehouden wordt en geregistreerd.

Weforsea onderscheidt zich in een deel van de markt en dan met name in de blauwe economie ofwel de maritieme sector.
Daarnaast is het via dit platform mogelijk om een hypotheek te vestigen op een registergoed wat meer zekerheid voor de investeerder biedt.

Waarom heeft Weforsea ervoor gekozen om partner te worden van Crowdpartners?

Crowdpartners staat onder toezicht van de AFM. Zij controleren  en zien erop toe dat Crowdpartners geen misbruik kan maken van uw geld.

Met name het transparant handelen van Crowdpartners stellen wij als eis om onderscheidend te zijn in de crowdfundingwereld.

Is er een limietbedrag per project voor een investeerder?

De minimale investering in een project is € 250,00 en mag maximaal 49% van het doelbedrag zijn.

 

 

Is er een limiet aan het investeren via Weforsea?

Een consument kan maximaal € 80.000,00 investeren via Weforsea in lijn met de voorschriften van de AFM. Voor zakelijke investeerders geldt zo een limiet niet. We gaan ervan uit dat u verantwoord omgaat met de risico’s van het investeren via crowdfunding.

Hoe open ik een investeringsrekening?

Wanneer u wilt investeren in projecten van Weforsea, opent u digitaal een rekening.

De rekening wordt door onze partner Crowdpartners beheerd. Wanneer u op de homepage op de button ‘Rekening openen’ klikt, wordt u dan ook direct doorgeleid naar de website van Crowdpartners. Het openen van een rekening bij Crowdpartners is eenvoudig en kunt u in vier stappen online doen. Klik op de ‘rekening openen’ button.

  1. Maak uw keuze voor het type rekening dat u wilt openen, bijvoorbeeld particulier of zakelijk.
  2. Vul uw gegevens online in. Voor het openen van een rekening heeft u onder andere het volgende nodig: uw fiscaal identificatienummer, een kopie legitimatiebewijs van de rekeninghouder(s) en in geval van een Nederlandse zakelijke rekening ook het Kamer van Koophandel nummer of buitenlandse equivalent. 
  3. Accepteer online de Algemene Voorwaarden van Crowdpartners, inclusief de Gebruikersvoorwaarden van Online Payment Platform, en onderteken de Gebruikersovereenkomst. Zowel de Algemene Voorwaarden als de Gebruikersovereenkomst kunt u vooraf online inzien en eventueel printen.
  4. Om uw registratie goed te keuren wordt uw identiteit, naam-nummer van de bankrekening, en voor bedrijven ook de uiteindelijk belanghebbenden gevalideerd. Hiervoor wordt u gevraagd een aantal stappen online te doorlopen, bijvoorbeeld het uploaden van een kopie identiteitsbewijs of in Nederland via IDIN. De naam-nummer controle op de bankrekening wordt gedaan op basis van uw eerste investering, een iDeal betaling of het uploaden van recent bankafschrift met daarop herkenbaar uw naam en rekeningnummer.

Na afloop krijgt u een welkomst-mail en kunt direct gebruik maken van uw rekening om te investeren.

Hoe boek ik geld over naar mijn Crowdpartners rekening?

Dit doet u via iDeal in de Mijn Crowdpartners omgeving of door een overschrijving te doen met onderstaande gegevens:

Ten gunste van: IBAN NL96 DEUT  7053 2405 59

BIC DEUTNL2A 

Ten name van: Crowdpartners by Online Payments Stichting

Omschrijving: uw unieke betalingskenmerk 

Nadat het geld op uw Crowdpartners rekening is bijgeschreven kunt u op elk door u gewenst moment besluiten uw tegoed te investeren in één of meerdere projecten op onze website.

Zijn mijn gegevens als investeerder openbaar?

Nee, uw rekening is alleen toegankelijk voor uzelf met het zelfgekozen wachtwoord.

Kan ik ook een en/of rekening openen?

Ja, u kunt een 2e rekeninghouder toevoegen bij het openen van de rekening.

Kan ik via iDeal investeren?

Ja, u kunt direct via iDeal investeren, bijvoorbeeld als u geen of onvoldoende saldo op uw rekening. Na de iDeal overboeking bevestigt u zoals gebruikelijk de investering. De investering wordt dan direct verwerkt en is meteen zichtbaar in uw Mijn Crowdpartners omgeving. Er zijn geen kosten aan de investering via iDeal verbonden.

Hoe goed zijn mijn gegevens/rekeningen beveiligd?

Uw gegevens en rekeningen zijn zeer goed beveiligd. Met het zelf activeren van twee-factorauthenticatie via email of sms voor de toegang tot uw rekening verstrekt u de beveiliging.

Hoe veilig is investeren via Weforsea?

Weforsea heeft een samenwerkingsverband met Crowdpartners. Crowdpartners heeft een ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (ontheffing bemiddelaar in opvorderbaar geld met ontheffingsnummer 19000017) en staat onder toezicht van de AFM. Zij controleren Crowdpartners en zien erop toe dat Crowdpartners geen misbruik kan maken van uw geld.

Het geld dat u wilt investeren in een project komt te staan op een derdengeldenrekening. Deze rekening behoort toe aan een Stichting Crowdpartners Trust en is onafhankelijk van Crowdpartners B.V. en/of Weforsea B.V. De bestuurders van deze Stichting zijn anderen dan de directie van Crowdpartners B.V. en/of Weforsea B.V.. Op deze wijze zijn de geldstromen van de investeerders naar de projecten en de aflossingen en rentebetalingen van de projecten aan de investeerders geheel gescheiden van het bedrijf Crowdpartners B.V. en/of Weforsea B.V..

Crowdpartners en/of Weforsea kunnen dus nooit gebruik maken van het geld dat u wilt investeren in projecten om andere betalingen te doen. Uw investeringen komen daadwerkelijk terecht bij de projecten van uw keuze.

Voordat onze projecten op het platform komen te staan worden ze eerst door een onafhankelijk bureau voorzien van een risico classificatie.
Door onze expertise en kennis van de markt is er een redelijke inschatting van de haalbaarheid van de projecten.
Verder wordt er via gerenommeerde notariskantoren hypotheek gevestigd.

Voordat u een rekening kunt openen, hebben wij in ieder geval een kopie van uw legitimatiebewijs nodig en moet u akkoord gaan met de voorwaarden die wij stellen aan het hebben van een rekening. Tevens vragen wij u om de module Crowdfunding die u krijgt aangeboden goed te bekijken zodat u weet wat de risico’s zijn van het direct investeren in leningen aan bedrijven en/of voor onroerend goed.

Welke risicoclassificaties hanteren wij?

Weforsea bemiddelt bij het tot stand komen van financieringen. Om crowdfunding projecten te kunnen faciliteren (qua platform, vergunningen en backoffice etc.) zijn we een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Crowdpartners BV uit Almere.

Wij laten financieringsvoorstellen beoordelen door RatingPartners B.V. te Almere (een aan Crowdpartners BV gelieerde onderneming).  Zij beoordelen op basis van relevante gegevens en toetsen die op basis van algemene opvattingen over verantwoorde kredietverlening. Op basis daarvan wordt een Risico Classificatie toegekend en wordt de Graydon Betalingswaardering vermeld.

Het is echter aan uzelf om een oordeel te vormen en te besluiten om al of niet op een financieringsvoorstel in te gaan.

Onze partner Crowdpartners BV beschikt over een ontheffing verleend door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) voor het bemiddelen in opvorderbare gelden op grond van artikel 4.3, vierde lid van de WTF (Wet Financieel Toezicht). Crowdpartners BV is opgenomen in het AFM register en staat onder toezicht van de AFM.

Risico en rendement
Aan elke vorm van kredietverlening is risico verbonden. Daarbij geldt in principe ook dat de rente hoger dient te zijn naarmate het risico groter is. Andersom is ook van toepassing; een hoge rente duidt meestal op een groter risico. Weforsea en Crowdpartners zullen erop toezien dat de rente in een redelijke verhouding staat tot de Risico Classificatie.

Spreiding van uw investering
Wij adviseren u slechts een verantwoord deel van uw vermogen te investeren in crowdfunding projecten en uw investeringen te spreiden over diverse projecten om uw risico te beperken.
Voor particuliere investeerders bedraagt de maximaal totale investering via Weforsea en Crowdpartners € 40.000 en een maximaal aantal investeringen van 100, conform voorschrift van de AFM. Deze beperking geldt niet voor investeringen door een onderneming.

Geen garantie voor uw investering
Weforsea en Crowdpartners proberen zich een zo goed mogelijk beeld te vormen van de onderneming en haar vooruitzichten en de Risico Classificatie door Ratingpartners wordt zo zorgvuldig mogelijk onderbouwd en vastgesteld. Uw investering is echter ongeacht de Risico Classificatie en de Graydon Betalingswaardering altijd volledig voor uw eigen risico en wordt niet door ons gegarandeerd.

Risico Classificatie – Zakelijke Kredieten
Gedurende de looptijd van de financiering wordt de Risico Classificatie (van Crowdpartners) of de Betalingswaardering (van Graydon) niet aangepast. De Risico Classificaties worden volgens een onafhankelijke methodologie vastgesteld, waarbij getracht is één jaar vooruit te kijken.

Ratingpartners biedt investeerders een beter inzicht in de risico’s door middel van het (in opdracht van Weforsea en Crowdpartners) opstellen van een zogenaamde Risico Classificatie. Dit is een gebruikelijke aanpak in de financiële wereld. Het is uiteindelijk een inschatting van de “Probability of Default” , oftewel de kans dat een onderneming in gebreke zal zijn, dus haar verplichtingen niet kan nakomen.

Deze inschatting wordt uitgedrukt in een geschatte bandbreedte van de Probability of Default-% (PD-%), een aanname gebaseerd op de ervaringen van diverse partijen, en wordt gekoppeld aan een letter-cijfer combinatie:

PD-% Bandbreedte Risico-Classificatie
0,01% <> 0,50% !CP A1
0,50% <> 2,50% !CP B1
2,50% <> 5,00% !CP B2
5,00% <> 10,00% !CP B3
10,00% <> 99,00% !CP C

Dit werkt als volgt. Naarmate het PD-% oploopt en corresponderend daarmee de Risico Classificatie, bestaat er een grotere kans dat de onderneming in gebreke zal zijn en de rente en aflossing niet meer kan betalen. Een financiering met een Risico Classificatie van !CP B2 kan dus nog verantwoord zijn, maar de kans dat u uw geld kwijtraakt is veel groter dan bij bv. !CP A1.

Weforsea en Crowdpartners publiceren uitsluitend financieringsvoorstellen met een Risico Classificatie van !CP B2 of hoger. Voor starters wordt hierbij een uitzondering gemaakt, maar er zal dan duidelijk aangegeven worden dat het om een starter gaat.

Zekerheden
Eventuele zekerheden zullen wij vermelden in het financieringsvoorstel.

Hypothecaire zekerheidsstelling (bij schepen/registergoederen)
Namens de investeerders wordt door Crowdpartners bij de notaris recht van eerste hypotheek gevestigd op het schip waarop de lening betrekking heeft. Mochten er onverhoopt aflossingsproblemen ontstaan bij de lening nemer, dan kan Crowdpartners namens de investeerders optreden en in het uiterste geval het recht van hypotheek doen gelden.

Achterstelling
Indien er bij de leningnemer al een bancaire kredietfaciliteit bestaat en daarvoor de meeste activa als zekerheid zijn overgedragen, heeft de financiering in feite een achtergesteld karakter. Dat betekent dat u uw geld bij een faillissement e.d. waarschijnlijk niet terug zult krijgen, tenzij er voldoende specifieke zekerheden zijn gegeven die u ‘voorrang verlenen’, zoals een krediethypotheek. Weforsea en Crowdpartners zullen bij elk voorstel onderzoeken of er naar hun mening sprake is van een feitelijke achterstelling en zullen dit dan vermelden.

Graydon Betalingswaardering (graydon.nl)
De Graydon betalingswaardering is gebaseerd op informatie die beschikbaar was op het moment van de aanvraag en wordt uit de Graydon rapportage van betreffende lening nemer overgenomen. Bij verbetering of verslechtering van de financiële ontwikkelingen bij een lening nemer wordt derhalve gedurende de looptijd van de financiering de Graydon betalingswaardering niet aangepast. De scores voor Betalingswaardering worden vastgesteld op een schaal van 1.0 tot 10.0 op basis van gewogen ervaringsfeiten, waarbij negatieve ervaringen zwaarder meewegen. De instapscore is 5.5.

In gebreke
Als de leningnemer in gebreke is bij het betalen van rente en aflossingen dan zullen eventueel maatregelen genomen worden om de openstaande vordering te laten betalen. De kosten hiervan zijn voor rekening van lener indien verhaalbaar. Als de lener deze kosten niet kan voldoen zijn de gemaakte kosten voor rekening van de investeerders.

Weforsea en Crowdpartners maken gebruik van de diensten van RatingPartners B.V. voor het vaststellen van de Risico Classificaties. RatingPartners B.V. is een aan Crowdpartners gelieerde onderneming.

Weforsea en Crowdpartners streven naar verantwoorde financieringen en hanteren daarbij duidelijke regels. Wij adviseren u slechts een verantwoord deel van uw vermogen te investeren in crowdfunding projecten, uw inleg te spreiden over diverse projecten en voor uzelf een investeringsprofiel op te stellen. Crowdpartners heeft een ontheffing (vergunning/ontheffingsnummer 19000017) van de Autoriteit Financiële Markten en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten  (AFM.nl).

Wanneer krijg ik mijn rente en aflossing?

Wij streven ernaar alle termijnen van uw projecten elke 26e van de maand op uw Crowdpartners rekening bij te schrijven, of de eerste volgende werkdag in het geval de 26e in het weekend of op een feestdag valt. Tevens worden op die dag de maandelijkse rekening- en beheerkosten ingehouden. Deze worden bepaald op het door u in totaal daadwerkelijke geïnvesteerde bedrag per ultimo van de voorafgaande maand. 

Vervolgens wordt het totaal van uw netto ontvangen maandelijkse termijnen van al uw projecten automatisch naar uw vaste tegenrekening overgemaakt. 

Als u ingelogd bent, kunt u in de “Mijn Crowdpartners” omgeving een overzicht van alle mutaties van de termijnen gesplitst in aflossings- en rentebedragen per project en de ingehouden kosten terugvinden in uw rekeningoverzicht.

Kan ik nog investeren als het doelbedrag is behaald?

Nee, de inschrijving stopt zodra het doelbedrag is behaald. Direct na het behalen van het bedrag wordt de inschrijving gesloten en wordt het geld ter beschikking gesteld aan de aanvrager. Op dat moment starten ook de maandelijkse rente- en aflossingsbetalingen.

Wanneer moet het geïnvesteerde bedrag terugbetaald zijn?

Elke lening, welke via Crowdpartners wordt aangeboden, kent een looptijd en een rentepercentage. Uiterlijk aan het eind van de looptijd moet de gehele lening worden terugbetaald, maar de wijze van aflossen kan verschillen. Meestal wordt er wel gedurende de looptijd al periodiek afgelost. Gaat het om een annuïteitenlening, dan wordt er elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing aan de investeerders betaald. Elke maand wordt er dus een deel afgelost. Betreft het een lineaire lening dan wordt er naast de maandelijkse rentebetaling ook periodiek een vast percentage van de hoofdsom afgelost.

Wat zijn de tarieven van een Crowdpartners rekening?

Onderstaand vindt u de tarieven voor de Crowdpartners rekening:

De rekening geeft zonder kosten toegang tot alle op de website getoonde projecten, de mogelijkheid tot inschrijven voor een investering, real-time overzicht van uw rekening en investeringen en een jaarlijks fiscaal overzicht voor uw administratie.

Beheerkosten van de rekening:

Totaal geïnvesteerd bedrag ≤ €50.000,00
1,0% p.a. over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag (1,0% / 12 per maand).

Totaal geïnvesteerd bedrag > €50.000,00
0,9% over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag (1,0% / 12 per maand).

De rekeningkosten worden maandelijks geïncasseerd en berekend op basis van 1,0% / 12 over het totaal daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag per ultimo van de voorafgaande maand. De som van rente en aflossingen minus de rekeningkosten wordt automatisch naar uw tegenrekening overgeboekt. U vindt alle mutaties terug in uw Transactieoverzicht.

Minimum tarief, voor nu: € 0,00.

Rente over het saldo op de rekening: 0,0 %
Bij- of afschrijvingen: € 0,00

Fiscaal jaaroverzicht: € 0,00

Wat gebeurt er met het geld na het investeren?

Als investeerder kiest u de propositie waarin u wilt investeren. U geeft aan hoeveel u wilt investeren en treedt toe tot de leningsovereenkomst. Van uw totaalsaldo op uw account wordt nu dat deel geoormerkt als een toezegging voor deze propositie en gereserveerd voor het project. Daarna ontvangt u maandelijks rente en/of aflossing.

U krijgt bericht wanneer een lening is verstrekt.  In de regel vindt de betaling van de eerste termijn in de daarop volgende maand plaats.

Wij streven ernaar alle termijnen van uw projecten elke 26e van de maand op uw Crowdpartners rekening bij te schrijven, of de eerste volgende werkdag in het geval de 26e in het weekend of op een feestdag valt. Tevens worden op die dag de maandelijkse rekening- en beheerkosten ingehouden. Deze worden bepaald op het door u in totaal daadwerkelijke geïnvesteerde bedrag per ultimo van de voorafgaande maand. 

Vervolgens wordt het totaal van uw netto ontvangen maandelijkse termijnen van al uw projecten automatisch naar uw vaste tegenrekening overgemaakt. 

Als u ingelogd bent, kunt u in de “Mijn Crowdpartners” omgeving een overzicht van alle mutaties van de termijnen gesplitst in aflossings- en rentebedragen per project en de ingehouden kosten terugvinden in uw rekeningoverzicht.

Wat kan ik als investeerder doen om projecten waar ik in heb geïnvesteerd succesvol te maken?

U investeert in een bedrijf omdat u het volledige vertrouwen heeft dat uw keuze succesvol is en blijft. Voor het bedrijf is het promotie indien u laat weten aan derden in welk bedrijf u investeert en op welke wijze u dat gedaan heeft. Op die manier wordt het direct investeren in bedrijven en projecten nog succesvoller en kunnen wij samen meer bedrijven en projecten financieren.

Wanneer krijg ik mijn rente en aflossing?

U krijgt bericht wanneer een lening is verstrekt. In de regel vindt de betaling van de eerste termijn in de daarop volgende maand plaats.

Wij streven ernaar alle termijnen van uw projecten elke 26e van de maand op uw Crowdpartners rekening bij te schrijven, of de eerste volgende werkdag in het geval de 26e in het weekend of op een feestdag valt. Tevens worden op die dag de maandelijkse rekening- en beheerkosten ingehouden. Deze worden bepaald op het door u in totaal daadwerkelijke geïnvesteerde bedrag per ultimo van de voorafgaande maand. Vervolgens wordt het totaal van uw netto ontvangen maandelijkse termijnen van al uw projecten automatisch naar uw vaste tegenrekening overgemaakt.

Als u ingelogd bent, kunt u in de “Mijn Crowdpartners” omgeving een overzicht van alle mutaties van de termijnen gesplitst in aflossings- en rentebedragen per project en de ingehouden kosten terugvinden in uw rekeningoverzicht.

Crowdfunding valt niet onder het depositostelsel.

Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Rekeninghouders kunnen hun deposito’s tot een maximum vergoed krijgen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In tegenstelling tot spaargelden bij banken, vallen de door Crowdpartners verstrekte leningen niet onder het depositogarantiestelsel of onder een ander garantiestelsel. Dit betekent dat aan investeren via crowdfunding meer risico’s zijn verbonden.

Wat gebeurt er met de maandelijkse kosten als het project later start?

De kosten zullen pas berekend worden op het moment dat het project volgetekend is. De kosten zijn berekend over het geïnvesteerde bedrag.

Wat gebeurt er als het project waarin ik geïnvesteerd heb het financieel niet meer redt?

Als het project vol getekend wordt en de ondernemers kunnen niet aan de rente en aflosverplichtingen voldoen zal de stichting Crowdpartners namens alle investeerders optreden om de vordering te gelde te maken.

Zolang een project loopt is de overeenkomst van toepassing.
Als investeerder loopt u het risico – een deel van – uw investering te verliezen.

Wat gebeurt er als de lener niet alle aflossingen heeft voldaan aan het einde van de looptijd?

Als de lener aan het einde van de looptijd niet alle aflossingen heeft voldaan zal de stichting optreden namens alle investeerders. De stichting zal als een bank maatregelen treffen en in het ergste geval het leningsobject vorderen en verkopen.

Hoe open ik een pdf-document in Mijn Crowdpartners?

Doe een dubbel-klik met de linker muisknop of één klik met de rechter muisknop en open de pdf in een nieuw venster.